دعوت به همکاری:

از کلیه اعضاء که تمایل دارند در کمیته های تخصصی زیر فعالیت نمایند، تقاضا می گردد درخواست خود را به صورت مکتوب به ایمیل اتحادیه ارسال نمایند.
۱- کمیته طرح و برنامه
۲- کمیته آموزش تبلیغات و اطلاع رسانی
۳- کمیته رفاهی
۴- کمیته اقتصادی
۵- کمیته ورزشی
۶- کمیته دفاع مقدس

 

ایمیل اتحادیه:

Etehadiye.ostan@gmail.com