حضور اتحادیه مطبوعات محلی در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات

اولین حضور اتحادیه مطبوعات محلی استان های کشور در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در حالی رقم خورد که غرفه اتحادیه میزبان بسیار از مسئولین تاثیرگذار در حوزه ی مطبوعات محلی نظیر آقای حسین انتظامی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، آقای صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و به اذعان بسیاری از اصحاب رسانه، اتحادیه توانست حضوری موثر در جلب توجه مسئولین به نقش مطبوعات محلی استان های کشور در حوزه رسانه داشته باشد.

 

جناب آقای حسین انتظامی معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی

15991834240144988284

39722300120261266201

 

جناب آقای صالحی معاون محترم فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی

49983114290164612554

57685857982380933676

جناب آقای مهندس چمران عضو محترم شورای شهر تهران

39722300120261266201

 

 

برای دریافت فایل کامل دست نوشته ها لطفاً اینجا کلیک نمایید