جلسه فراکسیون مطبوعات مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون مطبوعاتی

تمام حرکات و نوشته ها در فضای مجازی رصد می شود و جای هیچ نگرانی نیست.این مطلب را دکتر صالحی وزیر ارشاد در پاسخ به دغدغه های فراکسیون مجلس که سه شنبه ‏شب(۹۶/۰۴/۲۷)میهمان وزیر بودند،عنوان کرد.وی همچنین افزود:ما از مرحله مسئله سازی عبور کرده ایم وبرای صیانت از فضای مجازی و نسق دادن به امور رسانه ای اقدامات ‏قابل توجهی صورت گرفته است. وی تدوین برنامه استراتژیک ده ساله و ایجاد نظام صنفی رسانه ای و همچنین نظام صنفی هنرمندان وصیانت از فضای مجازی از جمله این ‏اقدامات اعلام کرد. ‏
‏  در این نشست همچنین از خلاء های قانونی در عرصه فضای مجازی صحبت شد وفراکسیون مطبوعات نیز از وزیر خواستند،موارد را به صورت لایحه مانندی تهیه وبه ‏فراکسیون ارایه شود تا با سرعت بیشتری بتواند مراحل قانونی خود را جهت ارایه به صحن مجلس طی کند. ‏
در این نشست نیز برخی نمایندگان خواستار حمایت جدی تر ارشاد از مطبوعات محلی شدند. دکترانتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز پیش ازاین با ارایه گزارشی گفت در ‏طی چهار سال گذشته ۶۴۰۰نشریه مجوز گرفته اند و نجوه حمایت از نشریات ساماندهی شده است. وی از رتبه بندی کیفی نشریات و اجرای طرح بیمه خبرنگاران را به عنوان ‏بخشی از برنامه های اجراشده در جهت افزایش سطح کیفی نشریات و با ثبات تر کردن آنها یادکرد و گفت تا کنون ۱۳۰۰۰خبرنگار بیمه شده اند و صندوق حمایت از هنرمندان تا ‏‏۵۰درصد سهم بیمه تکمیلی خبرنگاران را متقبل می شود. ‏
اتحادیه مطبوعات محلی استانهای کشور نیز که دراین نشست به عنوان میهمان دعوت شده بود، در حاشیه نشست از دکترانتظامی خواست تا در تعیین مصداق استانهای ‏محروم کشور که براساس آن درسال ۹۶یارانه مطبوعات توزیع می شود تجدید نظر کنند که در پاسخ گفت،اسامی  استانهای محروم را از صندوق توسعه ملی گرفته اند و وزارت ‏ارشاد مرجع تعیین این شاخص ها نیست.

 

39722300120261266201

 

 

39722300120261266201

 

 

39722300120261266201